מרפאה של ד"ר ישעיה אריה

גבעתיים
טלפון:
03-7324682