תל אביב - המרכז הרפואי

תל אביב-יפו
טלפון:
03-6941504