(רמת ממרא (גבעת החרסינה

קרית ארבע
טלפון:
02-9967999