מרפאה של ד"ר לובש ירמיה

מקור ברוך 1, חיפה
טלפון:
04-8676777
טלפון:
052-8404052