מרפאה של ד"ר לייבו רינה

קרית ביאליק
טלפון:
04-8701093
טלפון:
04-8343764