מרפאה של ד"ר לייבוביץ ורה

ירושלים
טלפון:
053-8411241