מרפאה של ד"ר ליכטין חיים

קרית מוצקין
טלפון:
04-8756954