מרפאה של ד"ר לישה ג'רלדין

ירושלים
טלפון:
02-6428651