מרפאה של ד"ר לשינר ויאצ'סלב

תל אביב-יפו
טלפון:
122-003833
טלפון:
03-6883875