מרפאה של ד"ר מנשה יחזקאל

פתח תקווה
טלפון:
03-9044918