מרפאה של ד"ר משולם ציון

אמציה 5, ירושלים
טלפון:
02-5637728