מרפאה של ד"ר נאדר עודה

נצרת
טלפון:
054-4366504
טלפון:
04-6011568