מרפאה של ד"ר סולומון אריה

תל אביב-יפו
טלפון:
03-5771929