מרפאה של ד"ר סלובודניק חנה

קרית ארבע
טלפון:
02-9962438