מרפאה של ד"ר ספקטור גריגורי

אילת
טלפון:
054-7321144