מרפאה של ד"ר עזאם מונזר

שפרעם
טלפון:
04-9862969
טלפון:
04-9862970