מרפאת כפר מג'אר מגאר

כפר מג'אר, מגאר
טלפון:
04-6789808