מרפאה של ד"ר פטרוניוס דן

משה שרת 6
טלפון:
04-6069903