מרפאה של ד"ר פינליס אלכסנדר

ירושלים
טלפון:
02-6245330
טלפון:
02-6245331