מרפאה של ד"ר פלדמן וייס ורה

קניון מלחה, קומה 5, ירושלים
טלפון:
02-6794001