מרפאה של ד"ר פרנקל חיה

תל אביב-יפו
טלפון:
03-6496390