דר ישראל ושרה צביאל, מרפאה

מרפאה

מנוחה ונחלה 18/25 רחובות, רחובות
טלפון:
08-9494286
טלפון:
*15389494286
פקס:
08-9452568