מרפאה של ד"ר צביאל שרה

מנוחה ונחלה 18 חדר 25, רחובות
טלפון:
08089494286
טלפון:
08089494286
פקס:
052-7829259