מרפאה של ד"ר צדיקי דבורה

בית שמש
טלפון:
02-9911260