מרפאה של ד"ר קונסטנטיני שלומי

תל אביב-יפו
טלפון:
03-6974686