מרפאה של ד"ר קופרמן אברה

גבעתיים
טלפון:
054-5648892