40 שלוחה לסניף אשדוד הפלמ"ח

אשדוד
טלפון:
08-8561585