מרפאה של ד"ר קלינמן יהודית

גבעת שמואל
טלפון:
03-5323474