מרפאה של ד"ר קסיס עאידה

צומת הפיקוד רח' א, נצרת
טלפון:
04-6455546
טלפון:
050-4199191