מרפאה של ד"ר יעל שטרן

ז'בוטיסקי 3 , רעננה
טלפון:
09-7713542
טלפון:
09-7713541