מרפאה של ד"ר רבינוביץ חיים

לייב יפה 9, ירושלים
טלפון:
02-6736601
טלפון:
02-6734980