מרפאה של ד"ר רוזנשטיין בלה

הרצליה
טלפון:
050-7591100
טלפון:
09-9510158