מרפאה של ד"ר רוטנברג יוסף

ירושלים
טלפון:
02-5632011