מרפאה של ד"ר רויברט משה

שפירא 43, פתח תקווה
טלפון:
03-9430004
טלפון:
03-9047737