מרפאה של ד"ר רייניץ דבורה

היצהר 40 א' הכניסה דרך המדרגות מצד ימין
(בכניסה לחשמונאים כיכר שניה ימינה), חשמונאים
טלפון:
08-9763014
טלפון:
053-2121339