מרפאה של ד"ר שטיין דוד

משיב מנחם 3, ירושלים
טלפון:
02-5386350
טלפון:
02-9911471