מרפאה של ד"ר שטרנברג עדו

ירושלים
טלפון:
02-6513434