מרפאה של ד"ר שטרנשטיין בוריס

חדרה
טלפון:
04-6335968