מרכז רפואי שיך ע. - ראס אל עמו

ירושלים
טלפון:
02-6272454