מרפאה של ד"ר שנאעה סאלח

כאבול
טלפון:
04-9943656
טלפון:
04-9943635