מרפאה של ד"ר שפקטורוב מיכאל

כרמיאל
טלפון:
04-9883296