סניף לקייה

6 שכונה 2, לקיה
טלפון:
08-6510882
טלפון:
503-011301