סניף קניון שאול המלך

ק.שאול המלך שכ' י, באר שבע
טלפון:
08-9987800