'סניף גילת ב"ש ד

אברהם אבינו 27, באר שבע
טלפון:
08-6406700