שבע עיניים

יצחק בן צבי 10 , קומה 14, באר שבע
טלפון:
08-6267777