סניף צור באחר

צור באחר, ירושלים
טלפון:
02-6712221
טלפון:
02-6713339