סניף בית אל

ד.נ. מזרח בנימין, בית אל
טלפון:
02-9973329