דר' אנטופולסקי דימטרי

181 'בית מס, נוקדים
טלפון:
02-9960888