סניף מכמש

ד.נ. מזרח בנימין, מעלה מכמש
טלפון:
02-5352851