דר' אשהב מנזר

רשיד 6, ירושלים
טלפון:
02-6280099
טלפון:
02-6274545